Peace Pals Sertifikalı Eğitim Programının İçeriği ve Sertifikalar
“Çatışma Çözümünde İletişim Becerileri ve Akran Arabuluculuk Eğitim Programı” her biri 2’şer saat süren 8 etkinlikten oluşan, toplam 16 saatlik etkileşimli bir eğitim programıdır.
Eğitmenin konu anlatımının yanı sıra, video seyirleri, toplu grup tartışmaları, katılımcı çocuklar tarafından yapılan drama canlandırmaları ve beyin fırtınası gibi interaktif yöntemleri kullanan, esaslı olarak Türkçe yürütülmekle birlikte İngilizce materyallerden de yararlanılması sebebi ile İngilizce ile desteklenen bir programdır.
“Çatışma Çözümünde İletişim Becerileri ve Akran Arabuluculuk Eğitim Programı” katılımcılarına, asgari eğitim saatlerinin tamamlamaları koşuluna bağlı olarak, ACR Executive Director (ACR Yetkili Müdürü) tarafından imzalı İngilizce bir katılım sertifikası verilmektedir. Bu sertifikanın verilmesinin devamlılık şartına bağlı olmasının sebebi, verilen eğitimin ACR standartlarına uygun olabilmesi için asgari saatte eğitim verilmesi koşulu getirilmiş olmasıdır. İlk ve ortaokul dönemi çocuklar için asgari eğitim koşulu 12 saat, lise dönemi çocukları için ise 15 saattir. Herhangi bir nedenle devamsızlık sebebi ile asgari eğitim saatlerini tamamlayamayan katılımcılara, fiilen katılmış oldukları eğitim saatini yansıtan “Peace Pals Akran Arabuluculuk Eğitim Programı” katılım sertifikası verilecektir.
'Türkiye’de ACR onaylı sertifika verme yetkisine sahip başkaca herhangi bir kişi veya kuruluş bulunmamaktadır.'

Association for Conflict Resolution
Akran Arabuluculuk Eğitim Sertifikası


Peace Pals Akran Arabuluculuk
Programı Eğitim Sertifikası

 

Program İçeriğinin Konu Başlıkları
 

Çatışma Çözümünde İletişim Becerileri ve Akran Arabuluculuk Programının Tanıtımı
Çatışma Kavramı
Çatışma Türleri
Çatışmanın Yararları
Çatışmanın Nedenleri
Çatışmaya Verilen Tepki Türleri
Verilen Tepki Türüne Göre Çatışmanın Olası Sonuçları
Kişiyi Sorundan Ayırma
Çatışma Kaynağı Konusunda Farklı Algılar
Farklı Algıların Çatışmaya Verilen Tepkiye Etkisi
Etkin Dinleme ve İletişim Becerileri
Öfkeyi Tanıma ve İfade Etme
Ben İletilerinin Öfke Kontrolünde Önemi ve Kullanımı
Öfkeyi Arttıran Davranışlar
Öfke Durumunda Verilen Tepkiler
Öfke Kontrolü
Zorbalık (bullying) değerlendirmesi / Çatışma ile Zorbalık (bullying) arasındaki farklar
Müzakere Basamakları
Müzakere Basamaklarını Kullanma
Akran Arabuluculuk ve Prensipleri
Akran Arabulucunun Sahip Olması Gereken Özellikler
Akran Arabuluculuk Sürecinin Yürütülmesi

Her Eğitim;