Peace Pals Sertifikalı Eğitim Programı

Akreditasyonu Hakkında

A kran arabuluculuk programları, Amerika’da okullarda 1980’lerden itibaren oldukça yaygın bir şekilde uygulanarak okullardaki şiddet olaylarını ve disiplin sorunlarını tatmin edici seviyelerde azaltmıştır.

Bunun sonucu olarak akran arabuluculuk programını uygulayan okul sayısı hızla artmış ve günümüzde Amerika’daki eğitim programlarının sayısı on binleri aşmıştır. 2001 yılında Academy of Family Mediators, the Conflict Resolution Network ve Society of Professionals in Dispute Resolution, Inc. kuruluşlarının birleşmesi ile, uyuşmazlık çözümü ve işbirlikçi karar alma alanında etkili bir farkındalık yaratma ve uygulamaları geliştirme amacı ile kurulan Association For Conflict Resolution (“ACR”), bu çok sayıda eğitim programları arasında belirli bir standardı sağlayabilmek için bir takım standartlar oluşturmuştur (“Recommended Standards for School-Based Peer Mediation Programs 2007”. Washington, DC: Association for Conflict Resolution. www.acrnet.org.)

Peace Pals Akran Arabuluculuk Eğitim Programı eğitmenleri de verdikleri eğitimin bu yüksek standartlara uygun olmasını sağlamak amacı ile ACR eğitmenleri tarafından verilen akran arabuluculuk koordinatör eğitimini tamamlayarak “Educator of Trainers/Advance Practitioner” (Eğitmen Eğitimcisi / Uzman Pratisyen) sertifikası almışlardır.

Bu kapsamda, Türkiye ve komşu ülkelerde münhasır program koordinatörü yetkisine sahip Peace Pals Akran Arabuluculuk Eğitim Programı eğitimcileri tarafından verilen “Çatışma Çözümünde İletişim Becerileri ve Akran Arabuluculuk Eğitim Programı”, dünyada kabul görmüş en yüksek standartlara bire bir uygun olarak verilmektedir.'Türkiye’de ACR onaylı sertifika verme yetkisine sahip başkaca herhangi bir kişi veya kuruluş bulunmamaktadır.'

Peace Pals Akran Arabuluculuk Sertifika Programı